Công văn 1352/TCT-DNNCN ngày 11/04/2019

Chính sách thuế đối với khoản trợ cấp cho nhân viên thôi việc cao hơn mức quy định

Tải về tại đây: