Quyết định 2064/QĐ-BTC ngày 25/10/2019

Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Tải về tại đây: