DANH SÁCH VBPL THUẾ BẢN TIN 2019-12-05

Trong 02 đợt cập nhật này, có 29 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 178/QĐ-TCT
(25/02/2019)
Quy trình giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan Thuế các cấp
2 4942/BTC-QLKT
(26/04/2019)
Quy định về hóa đơn, chứng từ kế toán
3 3977/BTTTT-CNTT
(07/11/2019)
Xác nhận ngành nghề sản xuất phần mềm, dịch vụ phần mềm
4 3854/TCT-CS
(10/10/2018)
Tiền sử dụng đất đối với trường hợp nhận thừa kế tài sản quyền sử dụng đất thuộc chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ
5 4132/TCT-KK
(24/10/2018)
Bù trừ nợ thuế, nợ phạt
6 4186/TCT-CS
(29/10/2018)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
7 4493/TCT-DNL
(16/11/2018)
Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ
8 5366/TCT-KK
(27/12/2018)
Nộp thuế của Văn phòng đại diện
9 162/TCT-KTNB
(11/01/2019)
Hướng dẫn sau giải quyết khiếu nại
10 532/TCT-CS
(19/02/2019)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
11 2236/TCT-KK
(03/06/2019)
Trả lời kiến nghị của người nộp thuế về địa điểm kinh doanh
12 2679/TCT-CS
(03/07/2019)
Phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào
13 2839/TCT-QLN
(18/07/2019)
Giãn nộp thuế, phí bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung
14 3096/TCT-CS
(06/08/2019)
Thuế bảo vệ môi trường đối với dầu tái sinh
15 2064/QĐ-BTC
(25/10/2019)
Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
16 4409/TCT-KK
(30/10/2019)
Giới thiệu nội dung mới của Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
17 66662/CT-TTHT
(02/10/2018)
Hướng dẫn kỳ tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài
18 78406/CT-TTHT
(15/10/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng khi bàn giao tài sản bảo đảm
19 78923/CT-TTHT
(17/10/2019)
Hướng dẫn về hóa đơn và lệ phí môn bài
20 79507/CT-TTHT
(21/10/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
21 80199/CT-TTHT
(23/10/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê nhà
22 80200/CT-TTHT
(23/10/2019)
Khoản chi thù lao Hội đồng quản trị
23 80201/CT-TTHT
(23/10/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với tiền ăn trưa, ăn ca
24 80202/CT-TTHT
(23/10/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản từ thiện, nhân đạo
25 80503/CT-TTHT
(24/10/2019)
Chính sách thuế đối với khoản lãi từ tiền gửi có kỳ hạn
26 80507/CT-TTHT
(24/10/2019)
Miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử
27 81596/CT-TTHT
(29/10/2019)
Xử lý đối với hóa đơn đã lập, đã kê khai
28 8806/CT-TTHT
(20/08/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
29 12221/CT-TTHT
(25/10/2019)
Hóa đơn điện tử

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí