Công văn 81596/CT-TTHT ngày 29/10/2019

Xử lý đối với hóa đơn đã lập, đã kê khai

Tải về tại đây: