Công văn 80202/CT-TTHT ngày 23/10/2019

Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản từ thiện, nhân đạo

Tải về tại đây: