Công văn 80199/CT-TTHT ngày 23/10/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê nhà

Tải về tại đây: