Công văn 78923/CT-TTHT ngày 17/10/2019

Hướng dẫn về hóa đơn và lệ phí môn bài

Tải về tại đây: