DANH SÁCH VĂN BẢN THUẾ 2019-11-05

Trong 02 đợt cập nhật này, có 130 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

89/XTTM-QLXT(14/01/2019) Trả lời vướng mắc của doanh nghiệp trong việc áp dụng giá dịch vụ và thực hiện khuyến mại
5128/TB-KBNN(30/09/2019) Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10 năm 2019
48/2019/TT-BTC(08/08/2019) Trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm,
66/2019/TT-BTC(20/09/2019) Sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
11243/BTC-TCT(24/09/2019) Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
68/2019/TT-BTC(30/09/2019) Hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
71/2019/TT-BTC(08/10/2019) Bãi bỏ Thông tư 116/2012/TT-BTC, Thông tư 135/2013/TT-BTC
4051/TCT-CS(18/10/2018) Chính sách thuế giá trị gia tăng và hóa đơn
4705/TCT-CS(26/11/2018) Thuế giá trị gia tăng của cơ sở kinh doanh đang hoạt động có dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố
10 4829/TCT-CS(04/12/2018) Kê khai thuế giá trị gia tăng đối với vé cầu đường
11 82/TCT-CS(07/01/2019) Kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng
12 451/TCT-CS(01/02/2019) Kê khai thuế đối với việc bán, cho thuê căn hộ
13 896/TCT-CS(18/03/2019) Áp dụng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
14 897/TCT-CS(18/03/2019) Áp dụng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
15 1015/TCT-CS(25/03/2019) Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa bán tại khu cách ly sân bay Phú Quốc
16 1196/TCT-CS(03/04/2019) Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
17 1330/TCT-CS(10/04/2019) Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tài nguyên, khoáng sản có nguồn gốc trong nước
18 1344/TCT-CS(10/04/2019) Chính sách thuế đối với sản phẩm xuất khẩu từ tài nguyên, khoáng sản
19 1485/TCT-DNL(17/04/2019) Thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển giao tài sản và công nợ
20 1851/TCT-CS(09/05/2019) Chính sách thuế giá trị gia tăng
21 1854/TCT-CS(09/05/2019) Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhà đầu tư thứ cấp tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3
22 2344/TCT-KK(10/06/2019) Ký thừa ủy quyền Quyết định hoàn và Lệnh hoàn thuế thu nhập cá nhân
23 2611/TCT-DNL(27/06/2019) Chính sách thuế giá trị gia tăng
24 2722/TCT-CS(08/07/2019) Thuế và hóa đơn trong thời gian bị cưỡng chế hóa đơn
25 2726/TCT-CS(08/07/2019) Thuế giá trị gia tăng với hoạt động chuyển giao tài sản cố định
26 2969/TCT-DNNCN(31/07/2019) Mẫu biểu khai thuế thu nhập cá nhân
27 2970/TCT-DNNCN(31/07/2019) Hoàn thuế thu nhập cá nhân cho người tham gia bán hàng đa cấp
28 3041/TCT-CS(02/08/2019) Trả lời chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
29 3095/TCT-CS(06/08/2019) Lệ phí môn bài
30 3163/TCT-CS(08/08/2019) Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
31 3165/TCT-CS(08/08/2019) Hoàn thuế giá trị gia tăng
32 3520/TCT-CS(04/09/2019) Hóa đơn
33 3812/TCT-KK(24/09/2019) Cấp mã số thuế, kê khai thuế GTGT đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản
34 3911/TCT-CS(30/09/2019) Chính sách thuế và hóa đơn
35 3913/TCT-CS(30/09/2019) Thuế giá trị gia tăng
36 3914/TCT-CS(30/09/2019) Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng
37 3917/TCT-CS(30/09/2019) Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
38 3919/TCT-CS(30/09/2019) Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng
39 3920/TCT-TTHT(30/09/2019) Cung cấp thông tin
40 3957/TCT-KK(01/10/2019) Hoàn tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước
41 3962/TCT-CS(01/10/2019) Hóa đơn điện tử
42 4000/TCT-DNNCN(03/10/2019) Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo
43 4003/TCT-CS(03/10/2019) Chính sách thuế giá trị gia tăng
44 4004/TCT-CS(03/10/2019) Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng
45 4066/TCT-CS(08/10/2019) Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng tro trấu
46 4140/TCT-TVQT(11/10/2019) Thông báo phát hành Tem rượu sản xuất trong nước
47 4142/TCT-DNNCN(11/10/2019) Khai, nộp thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản
48 4158/TCT-CS(14/10/2019) Hoàn thuế giá trị gia tăng
49 4176/TCT-CS(15/10/2019) Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
50 4178/TCT-CS(15/10/2019) Giới thiệu nội dung Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
51 4184/TCT-DNNCN(15/10/2019) Chứng từ thu hợp pháp đóng góp từ thiện nhân đạo
52 4194/TCT-KK(16/10/2019) Hoàn thuế giá trị gia tăng trường hợp chấm dứt hoạt động
53 4201/TCT-KK(16/10/2019) Kê khai vãng lai ngoại tỉnh
54 4212/TCT-CS(17/10/2019) Hồ sơ hoàn thuế đối với tổ chức nước ngoài ký hợp đồng trực tiếp với Nhà tài trợ nước ngoài để giải ngân vốn ODA
55 4216/TCT-CS(17/10/2019) Chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê nhà ở xã hội
56 4222/TCT-KK(17/10/2019) Vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng khi sáp nhập doanh nghiệp
57 4242/TCT-KK(21/10/2019) Khai thuế hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại
58 4245/TCT-DNNCN(21/10/2019) Giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo
59 4268/TCT-KK(22/10/2019) Hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu
60 4294/TCT-KK(23/10/2019) Kê khai thuế khi điều chỉnh giá dịch vụ
61 4300/TCT-CS(23/10/2019) Thuế giá trị gia tăng
62 66600/CT-TTHT(02/10/2018) Chính sách thuế đối với hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm
63 67158/CT-TTHT(04/10/2018) Hóa đơn chứng từ đối với bán hàng qua website
64 68720/CT-TTHT(12/10/2018) Chính sách thuế đối với hoạt động sáp nhập
65 69270/CT-TTHT(16/10/2018) Chi phí thuê văn phòng công ty và nhà ở cho cán bộ nhân viên
66 14092/CT-TTHT(03/04/2019) Quản lý thuế
67 15336/CT-TTHT(05/04/2019) Chi phí tiếp thị và môi giới cho thuê văn phòng
68 23468/CT-TTHT(22/04/2019) Hướng dẫn về nội dung ghi trên hóa đơn
69 26997/CT-TTHT(26/04/2019) Khoản chi tiền mặt tặng khách hàng
70 63603/CT-TTHT(12/08/2019) Miễn tiêu thức dấu người bán trên hóa đơn
71 72235/CT-TTHT(16/09/2019) Trích khấu hao tài sản cố định nhận chuyển nhượng và thanh toán bù trừ 03 bên
72 72236/CT-TTHT(16/09/2019) Xuất hóa đơn phí dịch vụ tòa nhà chung cư
73 72237/CT-TTHT(16/09/2019) Hóa đơn điện tử
74 72239/CT-TTHT(16/09/2019) Hóa đơn điện tử
75 72266/CT-TTHT(16/09/2019) Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ
76 72268/CT-TTHT(16/09/2019) Thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất, vướng mắc về hóa đơn điện tử
77 72943/CT-TTHT(18/09/2019) Thuế suất thuế giá trị gia tăng
78 72944/CT-TTHT(18/09/2019) Thuế giá trị gia tăng khi mua bán hàng hóa, dịch vụ với doanh nghiệp chế xuất
79 73685/CT-TTHT(23/09/2019) Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp phần mềm
80 73686/CT-TTHT(23/09/2019) Hóa đơn điện tử
81 73687/CT-TTHT(23/09/2019) Kê khai thuế giá trị gia tăng khi sáp nhập doanh nghiệp
82 73692/CT-TTHT(23/09/2019) Sử dụng hóa đơn điện tử
83 73694/CT-TTHT(23/09/2019) Sử dụng hóa đơn điện tử
84 73695/CT-TTHT(23/09/2019) Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao
85 73696/CT-TTHT(23/09/2019) Thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng lữ hành theo giá trọn gói
86 73697/CT-TTHT(23/09/2019) Chính sách thuế đối với hóa đơn điện tử
87 73972/CT-TTHT(24/09/2019) Chính sách thuế đối với dự án tham gia cơ chế tín chỉ chung JCM
88 73973/CT-TTHT(24/09/2019) Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng thuê chuyên gia
89 74003/CT-TTHT(24/09/2019) Miễn tiêu thức dấu người bán
90 74027/CT-TTHT(24/09/2019) Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản
91 74659/CT-TTHT(26/09/2019) Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế
92 74660/CT-TTHT(26/09/2019) Thuế đối với hợp đồng cung cấp dịch vụ ở nước ngoài
93 75835/CT-TTHT(02/10/2019) Hướng dẫn chính sách thuế khi sáp nhập doanh nghiệp
94 75999/CT-TTHT(02/10/2019) Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ bảo hiểm
95 76004/CT-TTHT(02/10/2019) Hướng dẫn về hóa đơn
96 76582/CT-TTHT(07/10/2019) Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng quyền thuê đất
97 76588/CT-TTHT(07/10/2019) Chính sách thuế giá trị gia tăng
98 76589/CT-TTHT(07/10/2019) Thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh
99 76694/CT-TTHT(07/10/2019) Sử dụng hóa đơn điện tử
100 78137/CT-TTHT(14/10/2019) Chi phí học phí cho người lao động nước ngoài
101 78139/CT-TTHT(14/10/2019) Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và lệ phí trước bạ sau sáp nhập
102 78142/CT-TTHT(14/10/2019) Sử dụng hóa đơn điện tử
103 100/CT-TTHT(03/01/2019) Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
104 1145/CT-TTHT(01/02/2019) Thuế giá trị gia tăng
105 1283/CT-TTHT(19/02/2019) Thuế thu nhập doanh nghiệp
106 1284/CT-TTHT(19/02/2019) Thuế giá trị gia tăng
107 1961/CT-TTHT(08/03/2019) Thuế thu nhập doanh nghiệp
108 2569/CT-TTHT(22/03/2019) Hóa đơn điện tử
109 8749/CT-TTHT(19/08/2019) Chính sách thuế giá trị gia tăng
110 8807/CT-TTHT(20/08/2019) Chính sách thuế giá trị gia tăng
111 8825/CT-TTHT(20/08/2019) Thay đổi mẫu số hóa đơn điện tử
112 8827/CT-TTHT(20/08/2019) Chính sách thuế giá trị gia tăng
113 8841/CT-TTHT(20/08/2019) Thuế suất thuế Giá trị gia tăng
114 8882/CT-TTHT(20/08/2019) Thuế thu nhập cá nhân
115 8889/CT-TTHT(20/08/2019) Thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
116 8892/CT-TTHT(20/08/2019) Thuế thu nhập cá nhân
117 8894/CT-TTHT(20/08/2019) Hóa đơn điện tử
118 8898/CT-TTHT(20/08/2019) Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
119 8910/CT-TTHT(20/08/2019) Hóa đơn điện tử
120 8911/CT-TTHT(20/08/2019) Hóa đơn điện tử
121 8912/CT-TTHT(20/08/2019) Thuế thu nhập doanh nghiệp
122 8954/CT-TTHT(20/08/2019) Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
123 8957/CT-TTHT(20/08/2019) Kê khai thuế
124 8964/CT-TTHT(20/08/2019) Hóa đơn điện tử
125 9022/CT-TTHT(21/08/2019) Hóa đơn, chứng từ
126 9026/CT-TTHT(21/08/2019) Hóa đơn, chứng từ
127 9028/CT-TTHT(21/08/2019) Thuế suất thuế giá trị gia tăng
128 9143/CT-TTHT(22/08/2019) Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
129 9216/CT-TTHT(23/08/2019) Thuế thu nhập cá nhân
130 9581/CT-TTHT(30/08/2019) Thuế thu nhập cá nhân

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí