Công văn 8825/CT-TTHT ngày 20/08/2019

Thay đổi mẫu số hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: