Công văn 76582/CT-TTHT ngày 07/10/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng quyền thuê đất

Tải về tại đây: