Công văn 73697/CT-TTHT ngày 23/09/2019

Chính sách thuế đối với hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: