Công văn 73696/CT-TTHT ngày 23/09/2019

Thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng lữ hành theo giá trọn gói

Tải về tại đây: