Công văn 73687/CT-TTHT ngày 23/09/2019

Kê khai thuế giá trị gia tăng khi sáp nhập doanh nghiệp

Tải về tại đây: