Công văn 72268/CT-TTHT ngày 16/09/2019

Thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất, vướng mắc về hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: