Công văn 69270/CT-TTHT ngày 16/10/2018

Chi phí thuê văn phòng công ty và nhà ở cho cán bộ nhân viên

Tải về tại đây: