Công văn 67158/CT-TTHT ngày 04/10/2018

Hóa đơn chứng từ đối với bán hàng qua website

Tải về tại đây: