Công văn 451/TCT-CS ngày 01/02/2019

Kê khai thuế đối với việc bán, cho thuê căn hộ

Tải về tại đây: