Công văn 4222/TCT-KK ngày 17/10/2019

Vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng khi sáp nhập doanh nghiệp

Tải về tại đây: