Công văn 4216/TCT-CS ngày 17/10/2019

Chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê nhà ở xã hội

Tải về tại đây: