Công văn 4212/TCT-CS ngày 17/10/2019

Hồ sơ hoàn thuế đối với tổ chức nước ngoài ký hợp đồng trực tiếp với Nhà tài trợ nước ngoài để giải ngân vốn ODA

Tải về tại đây: