Công văn 4142/TCT-DNNCN ngày 11/10/2019

Khai, nộp thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản

Tải về tại đây: