Công văn 4000/TCT-DNNCN ngày 03/10/2019

Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo

Tải về tại đây: