Công văn 2722/TCT-CS ngày 08/07/2019

Thuế và hóa đơn trong thời gian bị cưỡng chế hóa đơn

Tải về tại đây: