Công văn 2611/TCT-DNL ngày 27/06/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: