Công văn 23468/CT-TTHT ngày 22/04/2019

Hướng dẫn về nội dung ghi trên hóa đơn

Tải về tại đây: