Công văn 2344/TCT-KK ngày 10/06/2019

Ký thừa ủy quyền Quyết định hoàn và Lệnh hoàn thuế thu nhập cá nhân

Tải về tại đây: