Công văn 1330/TCT-CS ngày 10/04/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tài nguyên, khoáng sản có nguồn gốc trong nước

Tải về tại đây: