Công văn 1015/TCT-CS ngày 25/03/2019

Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa bán tại khu cách ly sân bay Phú Quốc

Tải về tại đây: