DANH SÁCH VBPL BẢN TIN HẢI QUAN 2021-05-25

Trong 02 đợt cập nhật này, có 10 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 764/QĐ-BTC
(05/04/2021)
TTHC mới/được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan do BTC quản lý
2 2158/BNN-PC
(25/03/2020)
Công bố, công khai mặt hàng quản lý, KTCN thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN/PTNT trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa
3 415/TCTS-TTKN
(23/03/2021)
Áp dụng phần mềm mới nâng cấp trên Cơ chế một cửa quốc gia
4 2417/TCHQ-ĐTCBL
(16/04/2020)
Xử lý vi phạm về sử dụng mã số, mã vạch đối với hàng hóa xuất khẩu
5 1642/TCHQ-CNTT
(09/04/2021)
Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
6 1783/TCHQ-GSQL
(14/04/2021)
Xử lý hàng hóa là phế liệu tồn đọng tại cảng biển
7 1784/TCHQ-GSQL
(14/04/2021)
Tạm dừng thực hiện khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử
8 1795/TCHQ-GSQL
(14/04/2021)
Giấy phép thu hồi đá vôi, đôlômit
9 1809/TCHQ-GSQL
(15/04/2021)
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế
10 1817/TCHQ-GSQL
(15/04/2021)
Thủ tục xuất khẩu thuyền buồm Julie

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí