Quyết định 804/QĐ-HĐĐG ngày 08/03/2021

Quy chế đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2021 theo cam kết tại Hiệp định CPTPP

Tải về tại đây: