Công văn 1188/TCHQ-TXNK ngày 15/03/2021

Chính sách thuế đối với mặt hàng phế liệu nhôm xuất khẩu

Tải về tại đây: