Thông tư 14/VBHN-NHNN ngày 23/12/2020

Hợp nhất TT hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động XNK ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép

Tải về tại đây: