Quyết định 07/2021/QĐ-TTg ngày 02/03/2021

Sửa đổi QĐ 38/2017/QĐ-TTg về việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình

Tải về tại đây: