Công văn 800/TCHQ-TXNK ngày 09/02/2021

Miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất ô tô và cụm linh kiện xuất khẩu để kiểm nghiệm, thử nghiệm

Tải về tại đây: