Công văn 794/TCHQ-TXNK ngày 09/02/2021

Hướng dẫn mã số HS đối với mặt hàng gọi tên Bông rửa mặt, Bông tắm Konjac (Konjac Sponge)

Tải về tại đây: