Công văn 698/TCHQ-TXNK ngày 05/02/2021

Hướng dẫn phân loại và áp dụng mức thuế đối với mặt hàng Sô cô la Ferrero Rocher

Tải về tại đây: