Quyết định 3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020

Quy định về kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng máy soi container

Tải về tại đây: