DANH SÁCH VBPL BẢN TIN HẢI QUAN 2021-02-25

 

Trong 02 đợt cập nhật này, có 35 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 580/BNN-TCTS
(26/01/2021)
Kiểm soát nhập khẩu cá tầm thương phẩm dùng làm thực phẩm
2 06/2021/TT-BTC
(22/01/2021)
Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
3 07/2021/TT-BTC
(25/01/2021)
Thời điểm nộp CO nhập khẩu trong Hiệp định EVFTA
4 217/BVHTTDL-KHTC
(20/01/2021)
Chính sách quản lý mặt hàng chuyên ngành văn hóa xuất khẩu, nhập khẩu
5 1215/QLD-KD
(17/02/2021)
Nhập khẩu thuốc chưa có Giấy đăng ký lưu hành để đáp ứng nhu cầu cấp bách cho phòng, chống dịch bệnh
6 49/XNK-NS
(21/01/2021)
Trung Quốc tăng cường biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan thông qua hàng hóa nhập khẩu
7 5148/TCHQ-PC
(05/08/2020)
Xử phạt vi phạm hành chính do khai sai mã HS
8 3272/QĐ-TCHQ
(24/11/2020)
Quy định về kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng máy soi container
9 120/TCHQ-GSQL
(11/01/2021)
Sửa thông tin phương tiện nhập khẩu sau thông quan
10 128/TCHQ-GSQL
(12/01/2021)
Thời gian vận chuyển đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan
11 215/CT-TCHQ
(15/01/2021)
Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2021
12 234/TCHQ-GSQL
(18/01/2021)
Khai bổ sung sau thông quan đối với hàng hóa gửi nhầm vi phạm quy định chính sách quản lý mặt hàng
13 235/TCHQ-GSQL
(18/01/2021)
Tái xuất phế liệu tồn đọng
14 236/TCHQ-GSQL
(18/01/2021)
Vướng mắc EVFTA
15 246/TCHQ-TXNK
(18/01/2021)
Chính sách thuế đối với phần mềm
16 172/QĐ-TCHQ
(19/01/2021)
Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh năm 2021
17 271/TCHQ-TXNK
(20/01/2021)
Phân loại thực phẩm dinh dưỡng dùng cho chế độ ăn đặc biệt Pediasure grow / gain with fiber vanilla shake
18 282/TCHQ-TXNK
(20/01/2021)
Hoàn thuế cho doanh nghiệp chế xuất
19 289/TCHQ-GSQL
(21/01/2021)
Thể thức C/O
20 302/TCHQ-TXNK
(21/01/2021)
Thủ tục, hồ sơ miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của các dự án ưu đãi đầu tư
21 330/TCHQ-GSQL
(22/01/2021)
Thực hiện CV 119/TCHQ-GSQL về nâng cao hiệu lực kiểm tra, kiểm soát hải quan và tổ chức tập huấn trực tuyến
22 333/TCHQ-GSQL
(22/01/2021)
Xử lý phế liệu tồn đọng tại cảng biển
23 347/TCHQ-TXNK
(25/01/2021)
Xử lý tài sản bảo đảm là hàng hóa nhập khẩu miễn thuế
24 348/TCHQ-TXNK
(25/01/2021)
Áp dụng cơ chế của DNCX cho giai đoạn trước khi được cơ quan hải quan xác nhận đủ điều kiện là DNCX
25 367/TCHQ-TXNK
(26/01/2021)
Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu là thiết bị tiệt trùng, khử trùng
26 369/TCHQ-TXNK
(26/01/2021)
Chính sách thuế đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở
27 386/TCHQ-TXNK
(27/01/2021)
Xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng
28 395/TCHQ-TXNK
(27/01/2021)
Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng doanh nghiệp chế xuất
29 450/TCHQ-VP
(29/01/2021)
Tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị
30 461/TCHQ-TXNK
(29/01/2021)
Phân loại mặt hàng Chả cá đông lạnh
31 462/TCHQ-TXNK
(29/01/2021)
Hướng dẫn áp thuế suất đúng cho sản phẩm xuất khẩu
32 475/TCHQ-TXNK
(01/02/2021)
Thuế nhập khẩu, thuế GTGT áp dụng đối với khuôn mẫu của DNCX cho DN nội địa thuê mượn
33 546/TCHQ-TXNK
(02/02/2021)
Xử lý vướng mắc Luật quản lý thuế năm 2019, Nghị định 126/2020/NĐ-CP
34 547/TCHQ-TXNK
(02/02/2021)
Thông báo ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7
35 658/TCHQ-TXNK
(04/02/2021)
Khai thuế suất nhóm hàng 211 Biểu thuế xuất khẩu Nghị định 57/2020/NĐ-CP

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí