Công văn 49/XNK-NS ngày 21/01/2021

Trung Quốc tăng cường biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan thông qua hàng hóa nhập khẩu

Tải về tại đây: