Công văn 367/TCHQ-TXNK ngày 26/01/2021

Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu là thiết bị tiệt trùng, khử trùng

Tải về tại đây: