DANH SÁCH VBPL BẢN TIN HẢI QUAN 2021-01-25

----------

Trong 02 đợt cập nhật này, có 66 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 183/NQ-CP
(22/12/2020)
Nâng cấp cửa khẩu chính Nam Giang, tỉnh Quảng Nam thành cửa khẩu quốc tế
2 01/2021/QĐ-TTg
(05/01/2021)
Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
3 38/QĐ-TTg
(12/01/2021)
Phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu
4 2473/QĐ-BCT
(21/09/2020)
Bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
5 3024/QĐ-BCT
(20/11/2020)
Kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hình chữ H
6 49/2020/TT-BCT
(21/12/2020)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC)
7 52/2020/TT-BCT
(24/12/2020)
Số lượng và nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2021
8 3460/QĐ-BCT
(25/12/2020)
Bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
9 33/2020/TT-BGTVT
(23/12/2020)
Sửa đổi 01/2020 QCVN 86/2015/BGTVT Quy chuẩn KTQG về khí thải mức 4 đối với xe ô tô SX, lắp ráp và NK mới
10 06/2020/TT-BKHCN
(10/12/2020)
Hướng dẫn và biện pháp thi hành NĐ 132/2008/NĐ-CP, 74/2018/NĐ-CP, 154/2018/NĐ-CP và 119/2017/NĐ-CP
11 15/2020/TT-BNNPTNT
(25/12/2020)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu
12 61/BTC-CST
(05/01/2021)
Thuế nhập khẩu linh kiện, xe nâng thành phẩm
13 5689/BXD-KHCN
(26/11/2020)
Miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu nằm trong QCVN 16/2019/BXD
14 5614/QĐ-BYT
(31/12/2020)
Áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm
15 7415/BYT-YDCT
(31/12/2020)
Nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật
16 09/TCLN-KL
(05/01/2021)
Hướng dẫn thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP
17 1355/XNK-THCS
(23/11/2020)
Kinh doanh tạm nhập, tái xuất xăng dầu
18 5808/TCHQ-GSQL
(03/09/2020)
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa
19 7630/TCHQ-CNTT
(02/11/2020)
Triển khai các thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia
20 2939/QĐ-TCHQ
(06/11/2020)
Thực hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức Tổng cục Hải quan
21 7476/TCHQ-GSQL
(25/11/2020)
Khai báo thông tin số vận đơn
22 7525/TCHQ-GSQL
(25/11/2020)
Từ chối công nhận kho ngoại quan
23 7616/TCHQ-PC
(02/12/2020)
Vướng mắc lập biên bản khi người vi phạm bỏ trốn
24 7632/TCHQ-GSQL
(02/12/2020)
Vướng mắc ô số 3 trên C/O mẫu D điện tử
25 7654/TCHQ-GSQL
(03/12/2020)
Theo dõi trừ lùi giấy phép trên Hệ thống V5
26 7690/TCHQ-GSQL
(07/12/2020)
Thực hiện biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch Covid-19
27 7700/TCHQ-GSQL
(07/12/2020)
Vướng mắc thực hiện giám sát việc bơm xăng dầu từ kho lên phương tiện vận chuyển
28 7743/TCHQ-TXNK
(08/12/2020)
Trả lời vướng mắc về áp dụng Biểu thuế xuất khẩu và khai báo thuế suất
29 7745/TCHQ-TXNK
(08/12/2020)
Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng được khai báo là nguyên liệu thuốc bắc (dược liệu) nhập khẩu
30 7760/TCHQ-TXNK
(09/12/2020)
Thực hiện chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô (Điều 7a)
31 7769/TCHQ-GSQL
(09/12/2020)
Nộp bổ sung C/O đối với mặt hàng khung giá đỡ tấm pin quang điện
32 7809/TCHQ-TXNK
(10/12/2020)
Thuế giá trị gia tăng đối với dầu thực vật
33 7830/TCHQ-TXNK
(11/12/2020)
Thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải
34 7871/TCHQ-GSQL
(14/12/2020)
Thực hiện thủ tục hải quan đối với lô hàng nhập khẩu
35 7874/TCHQ-TXNK
(14/12/2020)
Xử lý nợ thuế
36 7897/TCHQ-TXNK
(16/12/2020)
Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công lại
37 7911/TCHQ-CNTT
(16/12/2020)
Triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia
38 8011/TCHQ-TXNK
(22/12/2020)
Vướng mắc đối với mặt hàng tại thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa số 978/TB-KĐ3
39 8019/TCHQ-TXNK
(22/12/2020)
Phân loại mặt hàng Đá xây dựng, Đá vôi xuất khẩu
40 8049/TCHQ-TXNK
(23/12/2020)
Chuyển DNCX sang doanh nghiệp không hưởng chế độ chính sách DNCX
41 8050/TCHQ-TXNK
(23/12/2020)
Doanh nghiệp thực hiện loại hình gia công thuê gia công lại toàn bộ
42 8054/TCHQ-TXNK
(24/12/2020)
Xử lý thuế doanh nghiệp bỏ trốn, không nộp báo cáo quyết toán
43 8055/TCHQ-TXNK
(24/12/2020)
Xử lý thuế giá trị gia tăng máy thở nhập khẩu viện trợ nhân đạo
44 8058/TCHQ-GSQL
(24/12/2020)
Tái xuất phế liệu tồn đọng
45 8059/TCHQ-GSQL
(24/12/2020)
Xin gia hạn thời hạn tái xuất hàng tái nhập để sửa chữa, tái chế
46 8064/TCHQ-GSQL
(24/12/2020)
Từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA
47 8069/TCHQ-GSQL
(24/12/2020)
Khai chỉ tiêu thông phương tiện giao thông nhập khẩu
48 8086/TCHQ-TXNK
(25/12/2020)
Thực hiện miễn thuế theo Quyết định 2138/QĐ-BTC
49 8115/TCHQ-TXNK
(28/12/2020)
Xử lý thuế hàng hóa tạm nhập tái xuất đi mượn
50 8116/TCHQ-TXNK
(28/12/2020)
Áp dụng mức thuế nhập khẩu và VAT cho hàng y tế nhập khẩu
51 8119/TCHQ-TXNK
(28/12/2020)
Phân loại mặt hàng vỏ bọc ghế sofa
52 8181/TCHQ-TXNK
(31/12/2020)
Thuế giá trị gia tăng đối với kim tiêm dùng trong y tế
53 8183/TCHQ-TXNK
(31/12/2020)
Phân loại hàng hóa có tên khai báo “máy chiên dầu”
54 8196/TCHQ-TXNK
(31/12/2020)
Thực hiện Nghị quyết 1148/2020/UBTVQH14
55 8206/TCHQ-TXNK
(31/12/2020)
Phân loại mặt hàng đá
56 8210/TCHQ-TXNK
(31/12/2020)
Thuế nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất phục vụ dự án ODA
57 18/TCHQ-TXNK
(04/01/2021)
Vướng mắc về kiểm tra cơ sở gia công lại
58 41/TCHQ-TXNK
(06/01/2021)
Phân loại mặt hàng hạt tía tô rang chưa tẩm ướp và hạt tía tô rang tách vỏ
59 43/TCHQ-GSQL
(06/01/2021)
Kiểm tra, giám sát kho bãi, địa điểm theo quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP
60 47/TCHQ-GSQL
(06/01/2021)
Thủ tục hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất, gửi Kho ngoại quan
61 53/TCHQ-GSQL
(07/01/2021)
Hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP, Thông tư 12/2018/TT-BCT
62 54/TCHQ-GSQL
(07/01/2021)
Vướng mắc khai báo số lượng trên tờ khai hải quan xuất khẩu
63 75/TCHQ-PC
(07/01/2021)
Trả lời vướng mắc và kiến nghị về thủ tục hải quan
64 85/TCHQ-TXNK
(08/01/2021)
Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu phục vụ dự án giáo dục
65 122/TCHQ-GSQL
(12/01/2021)
Nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật
66 11399/TXNK-PL
(20/10/2020)
Kiến nghị điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí