Công văn 5808/TCHQ-GSQL ngày 03/09/2020

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa

Tải về tại đây: