Công văn 53/TCHQ-GSQL ngày 07/01/2021

Hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP, Thông tư 12/2018/TT-BCT

Tải về tại đây: