Thông tư 44/2020/TT-BCT ngày 07/12/2020

Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch

Tải về tại đây: