Quyết định 4832/QĐ-BNN-TCLN ngày 27/11/2020

Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam và Danh sách vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam

Tải về tại đây: