Công văn 7311/TCHQ-GSQL ngày 17/11/2020

Xử lý vướng mắc về công tác quản lý, giám sát tại Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK tập trung

Tải về tại đây: