Công văn 7308/TCHQ-GSQL ngày 17/11/2020

Triển khai thủ tục hải quan cho chuyến bay quốc tế không thường xuyên tại Cảng hàng không Thọ Xuân

Tải về tại đây: