Công văn 7291/TCHQ-GSQL ngày 16/11/2020

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa

Tải về tại đây: