DANH SÁCH VBPL BẢN TIN HẢI QUAN 2020-11-25

Trong 02 đợt cập nhật này, có 79 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 128/2020/NĐ-CP
(19/10/2020)
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
2 2635/QĐ-BCT
(09/10/2020)
Bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
3 2880/QĐ-BCT
(10/11/2020)
Rà soát nhà xuất khẩu mới trong việc áp dụng thuế CBPG đối với sản phẩm thép có xuất xứ từ Trung Hoa và Hàn Quốc
4 10200/BGTVT-KHCN
(12/10/2020)
Niên hạn sử dụng của sà lan hoạt động đặc thù
5 6469/BKHĐT-KTCN
(30/09/2020)
Xác định Hệ thống giá đỡ xoay và thiết bị điều khiển, giám sát đồng bộ trong nước chưa sản xuất được
6 2798/BKHCN-ĐTG
(18/09/2020)
Hệ thống khung giá đỡ tấm pin năng lượng tự động xoay theo hướng mặt trời là vật tư trong nước chưa sản xuất được
7 3115/QĐ-BKHCN
(13/11/2020)
Sửa đổi QĐ 3810/QĐ-BKHCN công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN
8 4141/QĐ-BNN-TCLN
(21/10/2020)
Kế hoạch thực hiện NĐ 102/2020/NĐ-CP quy định về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
9 4213/BQP-TM
(11/11/2020)
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong nông nghiệp
10 12990/BTC-TCHQ
(22/10/2020)
Xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn
11 76/TB-BTNMT
(29/10/2020)
Gia hạn Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
12 5028/BXD-VLXD
(15/10/2020)
Hướng dẫn xuất khẩu vôi công nghiệp
13 892/HC-QLHC
(16/10/2020)
Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi có thành phần tiền chất công nghiệp
14 2760/QĐ-HĐĐG
(27/10/2020)
Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020
15 343/QĐ-TCLN-VP
(26/10/2020)
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đại diện CITES phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
16 4204/TCHQ-TXNK
(22/06/2020)
Thuế nhập khẩu Khung giá đỡ tấm pin quang điện
17 6562/TCHQ-PC
(09/10/2020)
Xử phạt vi phạm hành chính đối với tờ khai xuất khẩu tại chỗ đã hoàn thành nhưng chưa có tờ khai nhập khẩu đối ứng
18 6569/TCHQ-PC
(12/10/2020)
Xử lý hành vi vi phạm về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu
19 6581/TCHQ-GSQL
(12/10/2020)
Thực hiện Quyết định 28/2020/QĐ-TTg
20 6595/TCHQ-GSQL
(13/10/2020)
Tái xuất phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu đang tồn đọng tại cảng biển
21 6599/TCHQ-PC
(13/10/2020)
Vướng mắc xử lý vi phạm
22 6601/TCHQ-TXNK
(13/10/2020)
Khấu trừ thuế hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan
23 6614/TCHQ-GSQL
(14/10/2020)
Thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
24 6615/TCHQ-GSQL
(14/10/2020)
Xử lý hàng hóa sau hỏa hoạn
25 6619/TCHQ-GSQL
(14/10/2020)
Doanh nghiệp chế xuất thuê kho
26 6620/TCHQ-GSQL
(14/10/2020)
Xử lý hàng hóa tồn đọng trong CFS quá thời hạn
27 6626/TCHQ-TXNK
(14/10/2020)
Phân loại hàng hóa đối với mặt hàng đất sét nặn
28 6638/TCHQ-TXNK
(15/10/2020)
Phân loại bộ phận của tháp giải nhiệt
29 6639/TCHQ-GSQL
(15/10/2020)
Thực hiện Quyết định 27/2020/QĐ-TTg
30 6640/TCHQ-GSQL
(15/10/2020)
Tạm dừng hoạt động đối với kho hàng chuyển phát nhanh
31 6641/TCHQ-GSQL
(15/10/2020)
Chia tách, đóng ghép hàng hóa trong kho ngoại quan
32 6650/TCHQ-TXNK
(15/10/2020)
Hàng hóa gia công, sản xuất tại doanh nghiệp chế xuất
33 6654/TCHQ-CNTT
(15/10/2020)
Triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
34 6658/TCHQ-TXNK
(15/10/2020)
Thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế
35 6676/TCHQ-TXNK
(15/10/2020)
Thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay các dự án nhà máy điện mặt trời
36 6677/TCHQ-TXNK
(15/10/2020)
Thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế
37 6688/TCHQ-TXNK
(16/10/2020)
Hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế
38 6689/TCHQ-TXNK
(16/10/2020)
Hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế
39 6693/TCHQ-GSQL
(16/10/2020)
Chính sách nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật
40 6694/TCHQ-GSQL
(16/10/2020)
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển từ kho ngoại quan đến CFS để đóng ghép chung container
41 6695/TCHQ-GSQL
(16/10/2020)
Xử lý hàng hóa tồn đọng trong CFS
42 6712/TCHQ-GSQL
(16/10/2020)
Đảm bảo điều kiện kiểm tra, GSHQ tại cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, cảng cạn (ICD),
43 6737/TCHQ-CNTT
(19/10/2020)
Triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mới
44 6744/TCHQ-GSQL
(19/10/2020)
Thực hiện công văn 6068/TCHQ-GSQL
45 6751/TCHQ-TXNK
(19/10/2020)
Hướng dẫn thủ tục để phân tích phân loại lại mã HS
46 6757/TCHQ-GSQL
(20/10/2020)
Vướng mắc thủ tục hải quan
47 6769/TCHQ-GSQL
(20/10/2020)
Vướng mắc liên quan đến địa chỉ của người xuất khẩu trên C/O mẫu E
48 6770/TCHQ-TXNK
(20/10/2020)
Mã số HS mặt hàng SHARP PS60FP-IP
49 6774/TCHQ-TXNK
(21/10/2020)
Vướng mắc chính sách thuế
50 6776/TCHQ-GSQL
(21/10/2020)
Thủ tục tái nhập hàng trả lại
51 6777/TCHQ-GSQL
(21/10/2020)
Giấy chứng nhận xuất xứ và chính sách đối với mặt hàng máy in
52 6814/TCHQ-TXNK
(21/10/2020)
Mã HS mặt hàng lốp xe
53 6827/TCHQ-GSQL
(22/10/2020)
Vướng mắc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ
54 6828/TCHQ-GSQL
(22/10/2020)
Vướng mắc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ
55 6829/TCHQ-GSQL
(22/10/2020)
Niên hạn sử dụng của sà lan hoạt động đặc thù được phép nhập khẩu
56 6895/TCHQ-TXNK
(26/10/2020)
Thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay và thiết bị điều khiển
57 6897/TCHQ-TXNK
(26/10/2020)
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng “nở đóng, đai ốc” nhập khẩu
58 6906/TCHQ-TXNK
(26/10/2020)
Thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế
59 6907/TCHQ-TXNK
(26/10/2020)
Thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế
60 6913/TCHQ-GSQL
(27/10/2020)
Vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh
61 6915/TCHQ-TXNK
(27/10/2020)
Phân loại viên thủy tinh dùng cho đèn chùm
62 6916/TCHQ-TXNK
(27/10/2020)
Xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được
63 6922/TCHQ-TXNK
(27/10/2020)
Phân loại mặt hàng pin dioxit mangan
64 6924/TCHQ-GSQL
(28/10/2020)
Thủ tục pháp lý để thành lập khu phi thuế quan và kho ngoại quan
65 6943/TCHQ-TXNK
(28/10/2020)
Xử lý thuế nguyên liệu chênh lệch tồn kho
66 6945/TCHQ-GSQL
(28/10/2020)
Nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật
67 6956/TCHQ-TXNK
(29/10/2020)
Tiền chậm nộp
68 7056/TCHQ-TXNK
(03/11/2020)
Thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế
69 7065/TCHQ-TXNK
(03/11/2020)
Khai bổ sung, hoàn thuế mặt hàng xuất khẩu
70 7078/TCHQ-TXNK
(03/11/2020)
Hoàn thuế nhập khẩu
71 7084/TCHQ-TXNK
(04/11/2020)
Khai bổ sung, sửa thuế suất theo Nghị định Biểu thuế EVFTA
72 7088/TCHQ-TXNK
(04/11/2020)
Miễn thuế nguyên liệu, vật tư để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc chế tạo linh kiện của máy móc, thiết bị
73 7092/TCHQ-TXNK
(04/11/2020)
Mã số HS mặt hàng Apivit
74 7113/TCHQ-GSQL
(05/11/2020)
Đăng ký tờ khai hải quan một lần, xuất nhập khẩu nhiều lần
75 7128/TCHQ-TXNK
(06/11/2020)
Xử lý thuế mặt hàng Bột hồng sâm
76 7129/TCHQ-TXNK
(06/11/2020)
Xử lý thuế đối với hàng viện trợ khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai
77 7131/TCHQ-GSQL
(06/11/2020)
Thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP
78 7139/TCHQ-ĐTCBL
(06/11/2020)
Kiến nghị về dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam
79 7148/TCHQ-TXNK
(06/11/2020)
Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng máy sản xuất phân bón nhập khẩu

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí