Công văn 6712/TCHQ-GSQL ngày 16/10/2020

Đảm bảo điều kiện kiểm tra, GSHQ tại cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, cảng cạn (ICD),

Tải về tại đây: